Ρυθμιστική Απόφαση 2013-2014ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ
επισυνάπτεται στην υπ’ αριθμ. 133275/2116/19−7−2013 απόφαση
«Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2013 – 2014»


Α/Α
ΕΙΔΟΣ
ΖΩΝΕΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΗΜΕΡΕΣ
ΟΡΙΟ
ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ
1.*
20/8 - 14/9
15/9 -10/3
Όλες
Χωρίς Περι/σμό
2.**

15/9 -10/1
Τε-Σα-Κυ
1
3.

15/9-20/1
Τε-Σα-Κυ
4 ανά ομάδα
4.

15/9-28/2
Όλες
Χωρίς Περι/σμό
5.

15/9-28/2
Όλες
Χωρίς Περι/σμό

ΠΟΥΛΙΑ
Δενδρόβια,
εδαφόβια κ.α
  1.
20/8 - 14/9
15/9-10/2
Όλες
10
  2.
20/8 - 14/9
15/9-20/2
Όλες
Χωρίς Περι/σμό
  3.
20/8 - 14/9
15/9-28/2
Όλες
Χωρίς Περι/σμό
  4.
20/8 - 14/9
15/9-28/2
Όλες
12
  5.
20/8 - 14/9
15/9-28/2
Όλες
12
  6.
20/8 - 14/9
15/9-28/2
Όλες
25 (Συνολικά από όλα τα είδη)
  7.
20/8 - 14/9
15/9-20/2
Όλες
  8.
20/8 - 14/9
15/9-28/2
Όλες
  9.
20/8 - 14/9
15/9-28/2
Όλες
10.
20/8 - 14/9
15/9-20/2
Όλες
11.
20/8 - 14/9
15/9-28/2
Όλες
Χωρίς Περι/σμό
12.
20/8 - 14/9
15/9-28/2
Όλες
Χωρίς Περι/σμό
13.
20/8 - 14/9
15/9-28/2
Όλες
Χωρίς Περι/σμό
14.
20/8 - 14/9
15/9-28/2
Όλες
Χωρίς Περι/σμό
15.

15/9-28/2
Όλες
10
16.

15/9-30/12
Τε-Σα-Κυ
1
17.

1/10-15/12
Τε-Σα-Κυ
2
18.***

1/10-15/12
Τε-Σα-Κυ
4
ΠΟΥΛΙΑ
Υδρόβια,
& παρυδάτια

  1.

15/9-10/2
Όλες
12 (Συνολικά από όλα τα είδη)
  2.

15/9-31/1
Όλες
  3.

15/9-31/1
Όλες
  4.

15/9-10/2
Όλες
  5.

15/9-10/2
Όλες
  6.

15/9-10/2
Όλες
  7.

15/9-31/1
Όλες
  8.

15/9-10/2
Όλες
  9.

15/9-10/2
Όλες
10.

15/9-31/1
Όλες
11.

15/9-10/2
Όλες
12.

15/9-10/2
Όλες
10
13.

15/9-10/2
Όλες
10
14.

15/9-31/1
Όλες
10


1 Περιοχές της χώρας οι οποίες είχαν χαρακτηρισθεί «ως ζώνες διάβασης των αποδημητικών πουλιών» με
αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας μέχρι την 18−12−1985 καθώς και με την ανωτέρω (21) σχετική.
* Από 1/3 έως 10/3 μόνο σε νησιά που υπάρχει αγριοκούνελο χωρίς συνοδεία σκύλου.
** Οι εξαιρέσεις του κυνηγίου του λαγού καθορίζονται στο κεφάλαιο Β, παρ. 5
*** Ειδικές ρυθμίσεις του κυνηγίου της νησιώτικης πέρδικας καθορίζονται στο κεφάλαιο Β, παρ. 7

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου