Αρχείο

                   ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ
Το διοικητικό συμβούλιο του κυνηγετικού συλλόγου Πραμάντων λαμβάνοντας υπό όψιν,
1) τον Ν.3861 «Πρόγραμμα διαύγεια».
2) Το κεφάλαιο Β, άρθρον 9 του καταστατικού.
3) Το κεφάλαιο Ε, άρθρο 26, όλες τις παραγράφους αυτού.
4) Την από 12 Απριλίου 2013 Ανακοίνωση του Δ.Σ. Κυνηγετικού συλλόγου Πραμάντων με θέμα: « Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και αρχαιρεσίες » 

Ενέκρινε ομόφωνα όλες τις αιτήσεις υποψηφιότητας που κατετέθησαν στην γραμματεία του συλλόγου.
Ως εκ τούτου, το ψηφοδέλτιο αρχαιρεσιών 2013 διαμορφώνεται αλφαβητικά ως εξής,Για το διοικητικό συμβούλιο

Βάνας Κων/νος
Βούλγαρης Βασίλειος
Γιαννηρίζος Γεώργιος
Γιούλης Ευάγγελος
Μπούτζας Ευάγγελος
Τσίρκας Γεώργιος


Για την εξελεγκτική επιτροπή.

Βλάχος Παντελής
Τσιμπίκης Ευάγγελος
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ                  Πράμαντα 12/4/2013
Τηλ.   2659061095

Καλούνται τα μέλη του Κυνηγετικού Συλλόγου Πραμάντων σε Τακτική Γενική Συνέλευση και Αρχαιρεσίες την Κυριακή 21 Απριλίου 2013 και ώρα 10.30’ π.μ. στην Αίθουσα Πολλαπλών Εκδηλώσεων του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων.
Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 28 Απριλίου 2013, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο με τα παρακάτω θέματα:
  1. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2012
  2. Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013
  3. Ανακοινώσεις – προτάσεις και ενημέρωση μελών για τρέχοντα κυνηγετικά θέματα
  4. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου.
Σημειώνουμε ότι μέλη του Συλλόγου μας είναι μόνο οι κυνηγοί οι οποίοι έβγαλαν άδεια κυνηγίου στο Σύλλογο κατά την κυνηγετική περίοδο 2012-2013.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥΓΙΑΝΝΗΡΙΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου